joi, 7 noiembrie 2013

Despre rolul tractorului în mecanizarea agriculturii socialiste

Remarcăm în textul de mai jos limbajul bombastic, de fapt o veritabilă "beţie" de cuvinte, specifică discursului naţional-comunist. Semnalăm, de asemenea, o vulgarizare şi o trimitere în derizoriu a unor noţiuni precum "ţară", datorită unor repetiţii ostentative la care recurg autorii articolului. Suntem chiar în anii '80, când trebuia deturnată atenţia populaţiei de la privaţiunile şi lipsurile de tot felul. Totodată, nu putea fi omis rolul privilegiat al clasei muncitoare, categoria socială conducătoare...Textul articolului trebuia să se încheie, obligatoriu,cu un citat dintr-o cuvântare a secretarului general al P. C. R., care a subliniat, de asemenea misiunea istorică ce incumba clasei muncitoare, anume construirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate...Apropo, eu mai glumeam cu studenţii, spunându-le că era, în realitate, vorba mai degrabă de societatea socialistă "multilateral" subdezvoltată...

"Tractorul IAR-22, pe care îl vedem în expoziţia de produse a marii uzine, adiacentă anilor, încă merge! Dacă-i faci contactele şi-i apeşi manetele, merge, gata să zboare de pe soclu, să se avânte în largul câmpiilor, ca şi cum timpul acestor decenii, cu gigantica-i greutate, nu l-ar fi apăsat nicio clipă....S-a făurit acest prim tractor cu acea aprigă dragoste pentru ţară, cu acel aprig năvalnic dor al maibinelui pentru ţară, proprii harnicei, înverşunatei, întrepidei, răbdătoarei, eroicei, miraculoasei noastre muncitorimi, încolonată sub steagul partidului comunist....
Tractorul- arăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu - ca şi celelalte produse ale industriei româneşti în general, să reprezinte cu cinste poporul român, munca clasei noastre muncitoare, stăpână pe destinele sale, care făureşte societatea socialistă în deplină libertate, în mod conştient, edificând cea mai nobilă şi mai umană societate din lume.
Fapta de mâine, trâgându-şi seva din cea de azi, se vesteşte - ca răspuns la acest înalt şi ardent îndemn- mai glorioasă ca niciodată. "

Ilie Purcariu, Paul Agarici [sic!] "Zeci de mii de meşteri mari", in "Flacăra", 19 decembrie 1986.