sâmbătă, 2 august 2008

Curriculum Vitae


Studii

Născut la 28 februarie 1979, la Drobeta Turnu Severin, Judeţul Mehedinţi. Am urmat pregătirea primară şi gimnazială la Şcoala Generală Constantin Săvoiu, Târgu-Jiu (1986 – 1994). Primul clasat la concursul de admitere la liceu, specializarea Limbi moderne. Liceul la Colegiul Naţional Spiru-Haret din Târgu-Jiu (1994-1998), absolvind in calitate de sef de promotie. Pe parcursul liceului, am participat in mai multe randuri la concursurile scolare (in principal de limba engleza, limba si literatura romana si istorie). In anul scolar 1997/1998 am obtinut calificarea la Olimpiada Nationala de Istorie, in urma clasarii pe locul I in judetul Gorj cu prilejul etapei judetene a concursului. Examenul de bacalaureat promovat cu media 10.

Între 1998 şi 2002, am fost student al Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai, din Cluj-Napoca, specializarea Istorie. In anul al III-lea de facultate, am colaborat la revista studenteasca Timpul Nostru, luând parte si la discutiile cercului de istorie contemporană. Dupa promovarea examenului de licenta cu media 10, am continuat la aceeasi institutie de invatamant cu studiile de masterat, specializarea Managementul Relaţiilor Internaţionale (2002 - 2003).
Din 2003, mi-am desavarsit pregătirea profesională ca doctorand cu frecvenţă la Catedra de Istorie Contemporană şi Relaţii internaţionale a Facultăţii de Istorie şi Filosofie. Titlul tezei: ''Relaţii politico – diplomatice şi militare ale României cu Franţa în primul război mondial''.


Stagii de cercetare si pregatire in strainatate si in tara

În 2004, am obţinut o bursă doctorală de cercetare la Universitatea Sorbona, Paris IV, in cadrul programului Erasmus. Cunoscând pe lângă limba engleză şi limba franceză, am incercat sa ma familiarizez cu bibliotecile si arhivele pariziene. Cercetările efectuate la Archives Diplomatiques de la Quai d’ Orsay şi la Service Historiques de l' Armee de Terre de la Vincennes au scos la iveală o solidă documentaţie necesară elaborării tezei de doctorat. De asemenea am realizat stagii de cercetare la Arhivele Ministerului Afacerilor Externe al Romaniei, Arhivele Nationale ale Romaniei, Arhivele Militare de la Pitesti, Arhivele Judetene Cluj, Arhivele Judetene Gorj.
Am participat la simpozioane, sesiuni de comunicări şi conferinţe naţionale şi internaţionale. În februarie 2008, comisia de doctorat mi-a atribuit titlul ştiinţific de doctor în istorie, conferindu-mi distincţia ''Magna cum laude'', titlu si distinctie confirmate ulterior de Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.


Colaborarari la elaborarea Bibliografiei Istorice a Romaniei, vol. XII si XIII

Mentionez colaborarea partiala, (concretizata prin furnizarea unor informatii, copii sau scanari ale unor articole si studii), la realizarea Bibliografiei Istorice a Romaniei XII. şi XIII.


Cariera didactica

In anii universitari 2004/ 2005, 2005/ 2006 şi 2006/ 2007, am susţinut seminarii de Istorie Universală Contemporană la Facultatea de Istorie a Universităţii Babeş-Bolyai.
În prezent sunt lector universitar doctor la Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative.

Impreuna cu studentii de la specializarile Istorie si Relatii Internationale si Studii Europene am realizat, incepand din 2009, cercul stiintific studentesc de Relatii Internationale si Istoria secolului al XX-lea "Vlad Georgescu".


Scurtă selecţie de lucrări

Cărţi de autor:

Relaţii politico-diplomatice si militare ale Romaniei cu Franta in primul razboi mondial, cu o prefata de Lucian Nastasa Kovacs, 376 pagini, Argonaut, Cluj-Napoca, 2009


http://www.worldcat.org/title/relatii-politico-diplomatice-si-militare-ale-romaniei-cu-franta-in-primul-razboi-mondial/oclc/726169028


Articole în reviste indexate ISI


"Projects Concerning the Creation of Military Units by the Transylvanian Romanians, Former Prisoners of War or Emigrants to the USA”, in Transylvanian Review, vol. XIX, Supplement No. 4, 2010.
Impact factor 2010= 0,182

http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/ISI_ROM_sept_2011/Rev_rom_ISI.pdf


"Les pourparlers russo – roumains de 1915 au sujet des futures
frontières de la Roumanie", in Transylvanian Review, vol. XVI, No.1/2007


Articole în reviste indexate în baze de date recunoscute

„Regatul României între Aliaţi şi Puterile Centrale la începutul anului 1918”, in Anuarul Institutului de Istorie „AD Xenopol" din Iaşi, Tom XL VII, 2010 (CEEOL, Index Copernicus)

http://www.ceeol.com/aspx/authordetails.aspx?authorid=ab85e5dd-741f-4606-b50a-7cc326000c64"Mişcarea Naţională de rezistenţă din Oltenia. Rolul mănăstirii Tismana", coautor, in Anuarul Institutului de Istorie Orală (A.I.O.), XI, 2011 (ERIH)

http://institute.ubbcluj.ro/iio/files/public/AIO/AIO_11_editat.pdf

"Conferinţe ale Antantei în primul război mondial. Chestiunea balcanică şi cea românească", in Analele Universităţii din Craiova.Seria Istorie, nr. 2/ 2011 (ERIH, Index Copernicus)

http://www.istoriecraiova.ro/wp-content/uploads/2012/07/2012_1-ANALE-ISTORIE_PDF.pdf

"Revendicările României privind Transilvania, Banatul şi Bucovina în perioada neutralităţii (1915). Mărturii documentare franceze şi româneşti
Te revendications of Romania regarding Transylvania, Banat and Bucovina during the period of neutrality (1915). French and Romanian documentary evidences", in Analele Banatului, Serie Nouă Arheologie-Istorie, XX, 2012 (Index Copernicus)

http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=4875

"Putere și opoziţie: semantica discursului oficial din primele luni postdecembriste", in Sfera politicii, nr. 1 (173)/ 2013. (CEEOL, ProQuest, DOAJ, EBSCO, IndexCopernicus, IPSA)


http://www.sferapoliticii.ro/sfera/pdf/Sfera_173.pdf