sâmbătă, 31 martie 2012

Winston Churchill şi discursul "cortinei de fier"

Alături de cuvântarea liderului sovietic Iosif Vissarionovici Stalin, din februarie 1946, speech-ul omului de stat britanic, ţinut cu aproape o lună mai târziu au demonstrat fără putinţă de tăgadă încordarea raporturilor între foştii aliaţi din al Doilea Război mondial. Potrivit discursului lui Stalin, din 9 februarie 1946, o armată a unui stat care ocupă un teritoriu poate instala în statul ocupat sistemul social al statului învingător. În victoria repurtată împotriva Germaniei naziste, dictatorul sovietic vedea de fapt triumful sistemului socialist asupra celui capitalist. Succesul final împotriva Germaniei s-ar fi datorat, în opinia sa, nu coaliţiei formate din SUA, Marea Britanie şi URSS, ci superiorităţii sistemului socialist, care în împrejurările deosebit de dificile ale unui război mondial şi-a dovedit viabilitatea. În concepţia lui Stalin, izbucnirea celei de-a doua conflagraţii mondiale s-ar datora exclusiv funcţionării defectuoase a sistemului capitalist de tip occidental. Acesta ar conţine în sine germenii autodistrugerii. Dealtfel, atât Stalin, cât şi Lenin au exprimat opinii potrivit cărora un război distrugător, pornit în interiorul lumii capitaliste va duce la implozia, la distrugerea capitalismului. Astfel, comunismul va triumfa în cele din urmă pretutindeni în lume. Relaţiile dintre S.U.A. şi Marea Britanie, pe de o parte, şi U.R.S.S. , pe de altă parte se vor deteriora în mod accelerat. În istoricul discurs al cortinei de fier, rostit la Universitatea Fulton, Missouri, în 5 martie 1946 , fostul premier britanic Winston Churchill(înlocuit în funcţie încă din 1945 de către Clement Attlee)făcea apel la o alianţă a naţiunilor vorbitoare de limba engleză, alianţă care ar trebui să funcţioneze la parametrii optimi şi pe timp de pace. Churchill recurgea la o ultimă tentativă de a menaja susceptibilitatea sovieticilor, făcând o aluzie la contribuţia Uniunii Sovietice pentru obţinerea vitoriei în războiul recent încheiat. Churchill constata o stare de lucruri existentă în acel moment ca urmare a procesului de sovietizare şi satelizare aflat în plină desfăşurare în Europa Centrală şi de Răsărit: „De la Stettin în Baltica, până la Trieste în Adriatica, o cortină de fier a căzut peste continent. În spatele acestor linii se găsesc toate capitalele fostelor state ale Europei Centrale şi de Est, Varşovia, Berlin, Praga, Viena, Budapesta, Belgrad, Bucureşti şi Sofia, toate aceste ilustre oraşe, cu populaţiile lor, se găsesc în ceea ce trebuie să denumesc sfera sovietică, şi toate sunt supuse de o manieră sau alta, nu numai influenţei sovietice, cu şi unui control foarte strâns şi, în unele cazuri, crescând al Moscovei...Partide comuniste, care erau foarte slabe în aceste ţări din estul Europei, au obţinut o hegemonie şi o putere ce le depăşesc cu mult importanţa şi el încearcă peste tot să exercite un control totalitar. Guverne poliţieneşti se instalează aproape pretutindeni, până acolo încât, cu excepţia Cehoslovaciei, nu mai există nici o veritabilă democraţie [...].” De fapt, partidele comuniste din ţările menţionate deveniseră forţe politice importante la adăpostul Armatei roşii, unul dintre principalele instrumente ale sovietizării şi comunizării. Aceasta îşi arogase rolul de eliberator al tuturor statelor din Europa Central-estică, mai puţin Iugoslavia şi Albania. Imixtiunile armatei sovietice în afacerile interne ale ţărilor menite să fie comunizate au fost numeroase şi insistente, constituindu-se în grave atingeri ale suveranităţii lor naţionale. Totuşi este necesar să amintim acordul procentajelor de la Moscova, un acord secret, semnat de către liderul englez şi Stalin la 9 octombrie 1944, prin care erau delimitate sferele de influenţă în acest areal geopolitic. Putem aşadar afirma că, indirect, Churchill contribuise, la rândul său, la noua stare de lucruri postbelică. Cehoslovacia va fi aservită şi ea Kremlinului după ce i se va impune să renunţe la acceparea iniţială a ajutorului oferit de S.U.A. prin Planul Marshall. Comuniştii vor cuceri puterea deplină aici în februarie 1948. Dealtfel, Cehoslovacia, a trecut în procesul de comunizare direct de la etapa coaliţiei veritabile la blocul monolitic, dominat de comunişti, în ceea ce priveşte guvernarea, fiind „arsă” etapa aşa-numitei coaliţii „mlăştinoase”. În cuvântarea sa, omul de stat britanic evidenţia contribuţia SUA în războaiele mondiale, evocând necesitatea pacificării Europei în conformitate cu principiile Cartei Naţiunilor Unite. Partidele comuniste de pretutindeni constituiau, în opinia sa, o provocare crescândă şi o primejdie pentru civilizaţia creştină, având în vedere respingerea oricărei religii, ateismul lor. Churchill constata cu îngrijorare poziţia deosebit de favorabilă obţinută de Uniunea Sovietică în Orient, la Conferinţa de la Yalta, din 4-11 februarie 1945. Totuşi în ciuda deteriorării graduale a relaţiilor dintre foştii aliaţi şi a climatului tulbure prezentat, fostul prim-ministru respingea ideea inevitabilităţii unui nou război. El nu considera că Uniunea Sovietică dorea războiul împotriva civilizaţiei vestice cu orice preţ. URSS intenţiona de fapt să obţină cât mai multe avantaje precum şi expansiunea fără limite a puterii şi doctrinei sale. Evoluţia ulterioară a evenimentelor la sfârşitul anilor ‘40 începutul anilor ‘50 avea să confirme predicţiile caracterizate de scepticism ale lui Churchill. Menţionăm războiul civil din Grecia, blocada Berlinului, războiul din Coreea, tentativele de provocare a unor greve în lumea occidentală, sprijinirea partidelor comuniste din Franţa şi Italia de către Moscova. Kremlinul încerca să câştige teren, să dobândească puncte şi poziţii strategice, să slăbească coeziunea occidentală şi, eventual să instaleze noi regimuri de tip sovietic. Stalin abandonase ideea construirii socialismului într-o singură ţară, pe care o susţinuse consecvent în timpul conflictului cu Leon Troţki, un adept al revoluţiei permanente. Condiţia sine-qua-non pentru prevenirea unui război era, în concepţia demnitarului britanic, stabilirea condiţiilor de libertate şi democraţie, cât mai repede cu putinţă, în toate ţările vulnerabile, potenţiale ţinte ale subversiunii sovietice. Doctrina Truman şi mai ales Planul Marshal au răspuns într-o anumită măsură sugestiilor lui Churchil. Fostul demnitar englez respingea categoric revenirea la politica de conciliatorism care s-a dovedit falimentară în epoca interbelică. De asemenea, el nega eficienţa vechiului mecanism de reglementare a raporturilor interstatale şi de menţinere a păcii, anume balanţa puterii, care nu mai era de actualitate. Cu toate acestea, în contextul Războiului rece specialiştii au vorbit despre o balanţă/echilibru a (al) terorii. Churchill era de părere că nu nu ar mai fi existat o asemenea polarizare la nivel mondial de pe vremea Romei şi Cartaginei, iar în cazul în care statele nu ar fi fost în măsură să gestioneze cu responsabilitate situaţia tensionată, exista riscul distrugerii omenirii în urma unui conflict generalizat şi întoarcerea la epoca de piatră. Stalin a replicat furios etichetându-l pe Churchill ca instigator la război şi comparându-l cu însuşi Hitler, în condiţiile în care cel dintâi sugera alianţa naţiunilor vorbitoare de limba engleză, iar dictatorul nazist făcuse apel la alianţa tuturor germanicilor. Câteva referinţe bibliografice: Gaddis, John Lewis, Războiul Rece, Rao International Publishing Company, Bucureşti, 2009 Kissinger, Henry, Diplomaţia, Editura BIC ALL, Bucureşti, 2002 Mc Cauley, Martin, Russia, America and the Cold War 1949-1991, Pearson Longman, New York, Second Edition Milza, Pierre, Berstein, Serge, Istoria secolului XX, vol. I-III, Editura BIC ALL, Bucureşti, 1998 Watson, Setton-Hugh, The East-European Revolution, Praeger, New-York, 1961 http://www.fordham.edu/Halsall/mod/churchill-iron.asp, accesat 11.03. 2012.

vineri, 2 martie 2012

...S-a întâmplat în luna februarie în veacul al XX-lea şi la începutul secolului al XX-lea- o scurtă cronologie

1 Februarie 1946-Norvegianul Trygve Lie a devenit cel dintâi secretar general al ONU. 1951- ONU denunţă intervenţia Chinei maoiste în războiul din Coreea, condamnând R.P. Chineză ca stat agresor. 1979- Ayatollahul Ruhollah Khomeini s-a reîntors in Iran, unde va declanşa "revoluţia islamică", care a avut drept rezultat instaurarea unui regim fundamentalist islamic. Khomeini a proclamat lupta împotriva Occidentului, mai ales împotriva "Marelui Satana", Statele Unite Ale Americii. 2 Februarie: 1932- Au început lucrările Conferinţei dezarmării de la Geneva. 1943- Moment de cotitură al celui de al Doilea Război mondial. Armata a 6-a germană capituleaza la Stalingrad. 1954- Preşedintele SUA, Dwight Eisenhower anunţă detonarea celei dintâi bombe cu hidrogen, fabricată încă din 1952. 1986- Întâlnire istorică în India, între Papa Ioan Paul al II-ea şi Dalai Lama. 3 Februarie: 1919-Prima întrunire a Ligii Naţiunilor la Paris. 1924- A decedat Woodrow Wilson, preşedinte al SUA, faimos pentru cele 14 puncte ale sale, -care ar fi trebuit să stea la temelia ordinii internaţionale la finele primei conflagraţii mondiale- şi cunoscut ca reprezentat al idealismului în relaţiile internaţionale. 1950- Omul de ştiinţă Klaus Fuchs a fost arestat, sub acuzaţia ade spionaj în favoarea URSS. El ar fi lăsat să se ''scurgă'' secretul fabricării bombei atomice. 1969-Congresul Naţional Palestinian l-a desemnat pe Yasser Arafat lider al Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei, o organizaţie cunoscută drept teroristă până în anii 90. 1994-Presedintele SUA, Bill Clinton a ridicat embargoul impus împotriva Vietnamului în urmă cu 19 ani. 4 Februarie: 1914- Congresul SUA aprobă legea anti-imigraţie 1932- Armata japoneză continuă agresiunea în Manciuria, ocupând Harbin. 1945- debutul Conferinţei celor Trei Mari (Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, Iosif V. Stalin)la Ialta. 2011- Ayatollahul Ali Khamenei, liderul spiritual suprem al Iranului a declarat, în contextul revoltelor din Tunisia şi Egipt că acestea sunt rodul unei "conştiinţe islamice". 5 Februarie: 1945-Al Doilea Război mondial în Extremul Orient- Trupele faimosului general american Douglas Mc Arthur intră în Manila, eliberând Filipine. 1958- Preşedintele Egiptului, Gamal Abdel Nasser, unul dintre principalii susţinători şi reprezentanţi ai Mişcării de nealiniere, este desemnat şi lider al Republicii Unite Arabe, o uniune efemeră între Egipt şi Siria. 1971- Misiunea Apollo 14, a treia expediţie pe Lună întreprinsă de americani. 1980-Parlamentul egiptean votează încetarea boicotului îndreptat împotriva Israelului. Procesul de normalizare a relaţiilor bilaterale continuă după ce 2 ani mai devreme, la Camp David, a avut loc întâlnirea istorică dintre premierul Israelului Menachem Begin şi preşedintele egiptean Anwar el Sadat, întâlnire mediată de preşedintele SUA, Jimmy Carter. 6 Februarie: 1904- Începea războiul ruso-japonez (1904-1905) 1911- s-a născut cel care avea să devină zeci de ani mai târziu, al 40-lea preşedinte al S.U.A. , Ronald Wilson Reagan. 1967- Debutul revoluţiei culturale de inspiraţie maoistă în Albania, o ţară comunistă care s-a apropiat de China după producerea rupturii dintre Kremlin şi Pekin. 7 Februarie: 1924- Italia lui Benito Mussolini şi U.R.S.S. realizează schimburi de diplomaţi. 1965- S.U.A. dispun începerea unor bombardamente regulate împotriva Vietnamului de Nord. 1990- PCUS este de acord cu înfiinţarea de partide de opoziţie în Uniunea Sovietică. 2010- Preşedintele Iranului, Mahmud Ahmadinejad dispune intensificarea activităţii de îmbogăţire a uraniului. 8 Februarie: 1943- Al Doilea Război mondial- armata sovietică recuperează Kursk. 1971- Trupeele sud-vietnameze invadează Laos. 1976- Hua Guofeng devine prim-ministru al R. P. Chineze. 9 Februarie: 1929- URSS, Letonia, Estonia, Polonia şi România au semnat Convenţia Litvinov sau Acordul de la Moscova. 10 Februarie: 1934- Se încheie lucrările celui de al 17 lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. O mare parte dintre delegaţi vor fi eliminaţi fizic în anii următori de către I.V. Stalin. 1954- Preşedintele Dwight Eisenhower se pronunţă împotriva implicării SUA în Vietnam. 2005- regimul comunist de la Pyongyang anunţă că deţine arme nucleare. 11 Februarie: 1943- Generalul Dwight Eisenhower este desemnat să comande armatele aliate din Europa. 1961- Debutează în Israel procesul nazistului Adolf Eichmann, (arhitectul soluţiei finale în problema evreiască), după capturarea sa de către Mossad în America de Sud, unde se refugiase. Eichmann va fi singura persoană condamnată la pedeapsa capitală şi executată vreodată în Israel. 1979- Ayatollahul Khomeini acaparează puterea în Iran. 1990- Nelson Mandela, militant împotriva politicii de apartheid în Africa de Sud şi laureat al premiului Nobel pentru Pace este eliberat din închisoare după o îndelungată detenţie. 12 Februarie: 1921- Armata sovietică invadează Georgia 1950- renumitul savant Albert Einstein semnalează pericolele reprezentate de bomba cu hidrogen 1953-Uniunea Sovietică întrerupe relaţiile cu statul Israel. 1955- Preşedintele american D. Eisenhower decide trimiterea celor dintâi consilieri în Vietnamul de Sud. 2011- manifestaţii împotriva regiumurilor din Yemen şi Algeria. 13 Februarie: 1920-Liga Naţiunilor recunoaşte neutralitatea permanentă a Elveţiei 1945-Al Doilea Război mondial: trupele germane evacuează Budapesta. -aviaţia aliată procedează la bombardamente nimicitoare asupra oraşului german Dresda 1960- Franţa realizează primul său test nuclear 1974- Laureatul Premiului Nobel pentru Literatură, autor între altele al unor romane celebre precum "Arhipelagul Gulag", "O zi din viaţa lui Ivan Denisovici", "Pavilionul cancerosilor", Aleksandr Soljeniţîn este expulzat din URSS. 1984- Konstantin Cernenko îi succede lui Iuri Andropov, decedat, în funcţia de secretar general al PCUS. 1985- în Polonia comunistă, forţele de represiune arestează câţiva membri marcanţi ai sindicatului independent Solidarnosc. 1990-Statele Unite, Marea Britanie şi Franţa consimt asupra reunificării Germaniei. 14 Februarie: 1941- trupele germane din Africa Corps, comandate de către Erwin Rommel debarcă la Tripoli 1950- Iosif V. Stalin şi Mao Zedong semneaza la Moscova Tratatul de prietenie, alianţă şi asistenţă mutuală sino-sovietc. Relaţiile dintre cei doi coloşi comunişti se vor deteriora însă în mod accelerat începând cu sfârşitul anilor '50. 1971- Preşedintele Richard Nixon dispune instalarea unui sistem secret de înregistarare la Casa Albă. 15 Februarie: 1933- preşedintele ales al S.U. A. , F. D. Roosevelt supravieţuieşte unei tentative de asasinat. 1957- Andrei Gromîko este desemnat ministru de externe al Uniunii Sovietice. 1984- Războiul iraniano-irakian (1980-1988): 50.000 de militari iranieni sunt trimişi în Irak. 1986- în Filipine, Ferdinand Marcos câştigă alegerile falsificate pentru funcţia de preşedinte. 1989- ocupaţia sovietică asupra Afganistanului, care a durat aproape 10 ani, ia sfârşit. 16 Februarie: 1904- Se naşte George F. Kennan, viitor ambasador al SUA la Moscova şi teoretician al relaţiilor internaţionale, reprezentant al şcolii realiste 1909-Criza bosniacă. Serbia decreztează mobilizarea împotriva dublei monarhii austro-ungare. 1942- Vine pe lume Kim Jong Il, dictator comunist nord-coreean, fiul celui proclamat "preşedinte etern", Kim Il Sung (Kim Ir Sen), beneficiar al unui cult al personalităţii fără precedent, moştenit de la tatăl său şi perfecţionat. 1945-Al Doilea Război mondial: Venezuela declară război Germaniei. 17 Februarie: 1933- Senatul SUA ratifică Blaine Act, care marchează sfârşitul perioadei prohibiţiei,(începute în 1919) cu toate consecinţele sale colaterale nefaste. 1957- Se redeschide canalul Suez după criza survenită un an mai devreme. 1972- Preşedintele S. U. A. , Richard Nixon călătoreşte în R. P. Chineză. Vizita trebuie înţeleasă şi în legătură cu aşa-numita diplomaţie "trunghiulară", articulată de către Secretarul de Stat, Henry Kissinger, care viza destindera în relaţiile cu Moscova şi o deschidere către Pekin. 1972- Parlamentul britanic votează aderarea ţării la Comunitatea Economică Europeană 1989- Colonelul american William Higgins, observator ONU, este răpit şi ulterior ucis de terorişti libanezi. 2008- Kosovo îşi proclamă independenţa faţă de Serbia. 18 Februarie: 1943- Germania nazistă: membrii grupului de rezistenţă "Trandafirul alb" sunt arestaţi de către autorităţi. Vor fi condamnaţi la moarte şi executaţi prin decapitare. 1962- Războiul de independenţă al Algeriei: după 7 ani de lupte, Franţa şi musulmanii algerieni negociază un armistiţiu. 1984- se semnează un Concordat revizuit între Italia şi Statul Papal. 19 Februarie: 1987-preşdintele american Ronald Reagan ridică sancţiunile de natură comercială care afectaseră Polonia. 1997- se stinge din viaţă Deng Xiaoping, fost secretar general al Partidului Comunist Chinez 2011- în R. P. Chineză, autorităţile declanşează o vânătoare împotriva militanţilor pentru democraţie, inspiraţi de "revoluţia iasomiei" din Tunisia. 20 Februarie: 1917- Primul Război Mondial: în urma exploziei unui vapor cu muniţii la Arhanghelsk, aproximativ 1500 de oameni îşi pierd viaţa 1919-Georges Clemenceau, preşedintele Consiliului de miniştri al Franţei, este rănit în urma unui atentat. 1971-Idi Amin Dada, devine preşedinte al Ugandei. Este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai excentrici şi sângeroşi dictatori ai secolului al XX-lea, sute de mii de conaţionali căzând victime ale regimului său. 1975- Margaret Thatcher, cea supranumită uletrior "doamna de fier" a politicii britanice şi internaţionale, este aleasă preşedinte al Partidului Conservator. 2011- îngrijorările comunităţii internaţionale privind programul nuclear al regimului comunist de la Phenian cresc. 22 Februarie 1958- Egipt şi Siria formează Republica Arabă Unită, iar Abdel Gamal Nasser este ales în fruntea acestei structuri cu o majoritate covârşitoare 1972- preşedintele SUA, Richard Nixon are o întrevedere cu prim-ministrul R.P. Chineze, Ciu Enlai, în condiţiile în care Nixon a fost cel dintâi preşedinte american care a vizitat China comunistă. 23 Februarie 1904- SUA obţin controlul asupra Canalului Panama. 1917- izbucneşte revoluţia în Rusia, care se va solda cu abdicarea ţarului Nicolae al II-lea şi instaurarea unui efemer regim democratic. 1924-încetează din viaţă Thomas Woodrow Wilson, preşedinte al SUA între 1913-1921. 2011-se estimează că mai mult de 1000 de persoane au fost ucise pe toată durata revoltelor împotriva regimului Gaddafi, în Libia. 24 Februarie 1918- Estonia îşi proclamă independenţa faţă de Rusia sovietică. 1933- Liga Naţiunilor cere Japoniei să părăsească Manciuria. 1944-Juan Peron întreprinde o lovitură de stat în Argentina şi pune bazele unui regim dictatorial. 1955- Turcia şi Irak semnează Pactul de la Bagdad, această structură completând sistemul defensiv al blocului occidental alături de NATO, SEATO, ANZUS. 1965- Preşedintele RDG, Walter Ulbricht vizitează Egiptul, ceea ce demonstrează tendinţa regimurilor comuniste aflate în orbita Moscovei de a-şi face aliaţi în rândul statelor arabe. 1968- Puternică ofensivă a trupelor americane în războiul din Vietnam. 1975- a decedat Nikolai Bulganin, fost preşedinte al Consiliului de miniştri al URSS. 2008- Fidel Castro demisionează din funcţia de preşedinte al Cubei. Este înlocuit de către fratele său Raul Castro, ales în unanimitate. 25 Februarie 1907- Este inaugurat protectoratul SUA asupra Republicii Dominicane. 1916- Primul Război Mondial-trupele germane cuceresc fortul Douaumont, lângă Verdun. 1919- Se pun bazele Ligii Naţiunilor, organizaţie internaţională cu rolul de a menţine pacea şi securitatea internaţională. 1948- Klement Gottwald devine premier în Cehoslovacia, comuniştii acaparând puterea. În Cehoslovacia trecerea de la etapa "coaliţiei veritabile" la blocul monolitic, dominat de comunişti s-a produs brusc. 1956- la al XX- lea Congres al PCUS, Nikita Sergheevici Hruşciov denunţă excesele cultului personalităţii lui Stalin, anticipând apropiata destalinizare, atât în URSS, cât şi în statele aflate în sfera de influenţă a Moscovei, cu excepţia României 26 Februarie 1952- Prim-ministrul Winston Churchill anunţă că Marea Britanie deţine propria bombă atomică. Clubul puterilor atomice începea să se extindă, Marea Britanie fiind a treia putere atomică după SUA (1945) şi URSS (1949) 1990- URSS anunţă că, începând cu 1991, va retrage peste 73.000 de militari din Cehoslovacia. Avem de a face cu o materializare a aşa-numitei Doctrine Sinatra, care aşa cum afirmase Ghenadi Gherasimov, purtătorul de cuvânt al ministrului de externe al URSS, era menită să se substituie Doctrinei Brejnev. 27 Februarie 1938- Franţa recunoaşte regimul lui Francisco Franco în Spania 1972- Preşedintele american R. Nixon şi premierul chinez comunist Ciu Enlai dau publicităţii Comunicatul de la Shanghay, care între altele se referea la principiul noningerinţei în afacerile interne ale altui stat. 2011- Consiliul de Securitate al ONU adoptă o rezoluţie, prin care sunt impuse sancţiuni regimului represiv al lui Moammar Gaddafi, în Libia. 28 Februarie 1933- Adolf Hitler interzice Partidul Comunist în Germania, după ce comuniştii au fost învinovăţiţi de incendierea clădirii Reichstagului. În Germania, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti încep să fie limitate drastic şi încălcate flagrant. 1974- SUA şi Egipt îşi reiau relaţiile diplomatice întrerupe încă din 1967. 2003- al doilea război din Golf: Hans Blix, inspector şef în Irak al ONU, a declarat că nu există dovezi că Irakul ar deţine arme de distrugere în masă. Astfel, pretextul intervenţiei militare a SUA în Irak era pus sub semnul întrebării. 29 Februarie 1936- preşedintele SUA, F.D. Roosevelt semnează a doua lege a neutralităţii. Vânzarea de arme către orice stat aflat în stare de beligeranţă era strict interzisă.