joi, 20 august 2009

Statul Major in arhitectura organismului militar romanesc. 1859-2009

In 24 si 25 iulie a avut loc, la Pitesti, sesiunea de comunicari stiintifice cu participare internationala cu tema ''Statul Major in Arhitectura Organismului militar romanesc. 1859-2009''. Aceasta a fost dedicata implinirii a 150 de ani d ela infiintarea Statului Major Genral si Zilei Arhivelor Militare.
Comunicarile sustinute la sesiunea mentionata au fost publicate in volumul intitulat ''Statul Major General in Arhitectura Organismului Militar Romanesc. 1859-2009'', aparut la Editura Centrului Editorial al Armatei, Bucuresti, 2009.

duminică, 28 iunie 2009

Prefaţa lucrării ''Relaţii politico-diplomatice şi militare ale României cu Franţa în primul război mondial''
Prefaţa cărţii noastre a fost elaborată de către dl. prof. univ. dr. Lucian Năstasă, cercetator principal I, la Institutul de Istorie "George Bariţiu", din Cluj-Napoca

PREFAŢĂ


De mai bine de un veac, studierea relaţiilor româno-franceze a fost una din marile tentaţii ale cărturarilor noştri, fie ei literaţi sau istorici, cu toţii mânaţi parcă de mirajul desluşirii celor mai intime mecanisme nu doar ale României moderne, ci ale unui corp statal care s-a autoplămădit pe sine având ca model structurile celuilalt capăt al Europei, al Hexagonului.
Pe de altă parte, nimeni nu contestă faptul că limba franceză a servit indiscutabil drept curea de transmisie a înaltei spiritualităţii europene, reprezentând astfel un capital cultural de o importanţă cu totul specială pentru noi . Odată cu angajarea în procesul de modernizare, elitele româneşti au făcut din însuşirea şi utilizarea limbii franceze una din bazele distinctive ale statutului lor social, poate cea mai importantă, măcar pentru a doua jumătate a secolului XIX. Nu întâmplător, spaţiul românesc a fost unul din marii consumatori ai producţiei culturale franceze până spre începutul celui de-al doilea război mondial, dar şi mai apoi, deşi în condiţii cu totul neprielnice sub comunişti. Bunăoară, un raport al Curţii de Conturi din Paris, în ceea ce priveşte comerţul exterior de carte între 1927-1931, situa România pe locul patru al celor mai buni clienţi, după Belgia, Elveţia şi Italia . Iar o statistică din 1931 în ceea ce priveşte tirajul şi difuzarea săptămânală a publicaţiei „L’Illustration” indică faptul că la noi veneau 2024 exemplare, situându-ne înaintea Spaniei şi Poloniei .
Mai mult chiar, relativa puţinătate a traducerilor din limba franceză în română se poate explica tocmai prin acesul direct al multora din consumatorii de carte de la noi la ediţiile de bază, fapt confirmat şi de analiza Ecaterinei Cleynen-Serghiev, care a identificat de pildă, pentru intervalul 1919-1939, doar 645 de opere tălmăcite, aşadar cu o medie de doar 32 titluri pe an , ceea ce reprezenta mult sub media celorlalte state europene. În plus, aceeaşi autoare evidenţiază totodată şi rolul jucat de difuzarea filmelor franţuzeşti în cinematografele din România – cam 600 de săli în 1928, cifră mereu în creştere –, care din 1935 au avut mai toate şi echipament pentru pelicolele vorbite . În acest context este explicabil faptul că în limba română a veacului XIX cele mai numeroase cuvinte împrumutate provin din franceză (23,22%), având o frecvenţă de utilizare de 9,03%, iar dacă se ia în calcul şi vocabulele cu dublă provenienţă (latină şi franceză), rezultă că 39% din vocabularul nostru este acoperit de cuvinte franţuzeşti, cu o frecvenţă de 20% .
Iată de ce, în acest context, constatările lui Robert Beauplan din articolul său L’amitié française en Roumanie, publicat într-un număr din „L’Illustration”, din 9 aprilie 1938, n-ar trebui să ne surprindă câtuşi de puţin: „Le Français qui arrive pour la première fois en Roumanie éprouve un étonnement de n’être pour ainsi dire pas dépaysé. En dépit de la distance kilométrique et des deux jours de voyage, il pénètre dans une ambiance qui n’est pas très différente de celle de Paris. Dans les salons et les familles où il est accueilli, dans les magasins, dans les cafés même, on parle couramment sa langue. La «société» n’ignore rien de notre culture, de nos moeurs, de nos livres, de nos pièces de théâtre. Elle connaît par leurs noms notre personnel politique, nos actrices en vogue. Les journaux qui font leur matière habituelle d’échos ou de potins boulevardiers sont ceux qu’elle lit de préférence. Cela pourrait n’être encore qu’un vernis superficiel. Mais quand on a eu l’occasion d’approcher, ainsi que je viens de la faire, de hautes personnalités on a l’impression de retrouver des compatriotes. La plupart de ces hommes politiques ont fait leurs études à Paris, ils ont acquis les plus hauts diplômes dans nos facultés, ils s’expriment en un français impeccable et élégant où l’on chercherait en vain une trace d’accent. Ce serait une injure que de leur demander s’íls aiment la France: elle est évidemment leur seconde patrie” .
Totodată, prefaţând această carte, nu ar trebui să lăsăm deoparte marea rivală a Franţei de pe la mijlocul veacului XIX până la finele ultimului război mondial, Germania, cu atât mai mult cu cât în spaţiul românesc s-a vorbit destul de mult despre impactul şi proporţiile influenţelor celor două naţiuni „imperiale” din apusul Europei asupra noastră, ambele producătoare ale unor culturi universalizante. Nu o vom face însă, pe de o parte pentru că nu intră în tematica acestui volum, iar pe de alta pentru că de aproape un deceniu s-a oprit asupra acestui subiect un eminent istoric timişorean, Vasile Docea, în lucrări de veritabilă referinţă .
Sunt acestea doar câteva constatări ce ne îndreptăţesc nu doar a semnala, ci mai ales de a propune, susţine şi promova orice efort în direcţia reconstituirii diverselor segmente de istorie româno-franceză. Este tocmai ce vrem să facem prin aceste cuvinte introductive, cu atât mai mult cu cât vârsta autorului ar putea fi un handicap, resimţit de tot mai mulţi tineri intelectuali care se văd refuzaţi de edituri sau neglijaţi de critica de întâmpinare pornindu-se de la criteriul lipsei „prestigiului”, sintagmă care deşi îmi spune enorm dintr-o perspectivă socio-istorică, din felul în care funcţionează în spaţiul românesc poartă mai degrabă semnificaţii antiproductive şi defineşte îndeosebi mediocritatea.
Cartea de faţă, semnată de un tânăr istoric mai mult decât promiţător, chiar eminent (şi-mi asum aprecierea, făcută nu de complezenţă), va fi o dovadă dincolo de orice îndoială. De altfel, Hadrian Gorun - autorul pe care-l prezentăm acum – nu este nicidecum un necunoscut în câmpul istoriografic. Poate abia trecuse de douăzeci şi cinci de ani (într-o „meserie” de multă acumulare informaţională, în care mai curând bătrâneţea biologică poate conferi o anume experienţă), când a publicat o primă carte de veritabilă erudiţie, referitoare la Relaţiile româno-franceze în anii neutralităţii României (1914-1916) . Era un subiect dificil, chiar sensibil „ideologic”, pentru că discursul naţional-comunismului îi deformase multe din sensurile şi semnificaţiile istorice. Autorul însă n-a căzut în capcana tentaţiilor fals patriotarde, oferind încă de atunci o analiză de-a dreptul meritorie: dincolo de lectura în filigran a evenimentelor acelor ani de neutralitate, Hadrian Gorun a pus în circulaţie multe informaţii inedite, din surse arhivistice de prim rang, în fond temeiul oricărei anchete istorice.
Vine însă acum cu o nouă carte, în continuarea celei dintâi, numai că mult mai complexă, atât prin perioada cercetată, cât mai ales a tematicii cu rigoare delimitată: Relaţii politico-diplomatice şi militare ale României cu Franţa în primul război mondial. Este o lucrare impresionantă prin rigoarea analizei şi a diversităţii surselor, pe care cu trudă ne impunem să nu o comentăm acum şi aici. Ne-am dorit mai ales să stimulăm interesul şi apetitul cititorului, de profesie sau numai iubitor al trecutului, să îndemnăm la o lectură incitantă şi plină de substanţă, cu atât mai mult cu cât anul acesta s-au împlinit nouă decenii de la sfârşitul marii înfruntări. Iar ce a însemnat aportul României la victoria aliaţilor de atunci, dar şi aprecierea pe care ne-o poartă Franţa pentru sacrificiile noastre umane şi materiale – dovadă stă tocmai recenta propunere a Consiliului General al Departamentului Meuse (unde se află Verdunul) de a include Mărăşeşti în patrimoniul cultural UNESCO.


Lucian Nastasă

Rezumatul cartii ''Relatii politico-diplomatice si militare ale Romaniei cu Franta in primul razboi mondial'', in limba franceza

Relations politico – diplomatiques et militaires de la Roumanie
avec la France dans la Première Guerre Mondiale


Le sujet des relations de la Roumanie avec la France a été abordé par beaucoup d’historiens français et roumains. L’ intérêt des historiens peut être expliqué par l’ origine commune des deux peuples, par la sympathie réciproque, par les objectifs similaires. La France a été percevue comme la petite sœure latine de la France. Les liens ont été féconds et nombreux presque toujours.
Entre les années 1914 et 1918, les rapports franco – roumains ont connu une intensification extraordinaire. Cet interval, on peut voir une diversité des relations: politiques, diplomatiques, militaires, culturels et académiques. La sympathie était présente aussi au niveau des opinions publiques des deux pays. Mais il n’y a pas beaucoup d’ouvrages historiographiques sur ce sujet. La typologie des rapports entre les deux États est très variée. Donc, on a decidé de traiter seulement le problème des rapports politico – diplomatiques et militaires. Ces relations ont connu le plus grand développement. Il ne s’ agit pas d’une évolution linéare, uniforme. L’ évolution a été difficile.
Avant de traiter le sujet , il faut q’on mentionne les œuvres les plus importantes concernant le sujet de relations franco – roumains : pour la période de la neutralité de la Roumanie, Vasile Vesa, România şi Franţa la începutul secolului al XX-lea (1900-1916), Ion Bulei, Arcul aşteptării 1914-1915-1916 et Anastasie Iordache, Reorientarea politică a României şi neutralitatea armată 1914-1916 , pour l’interval entre le printemps de l’année 1916 et le printemps de 1917, România şi Antanta. Avatarurile unei mici puteri într-un război de coaliţie 1916-1917, dont l’auteur est Dumitru Preda, George Cipăianu, La răscruce (Toamna anului 1917- primăvara lui 1918. Marea Britanie şi încheierea de către România a unei păci separate ), pour la période entre l’automne de 1917 et le printemps de l’année 1918. D’autres ouvrages significatifs sont : Dumitru Preda, România în timpul primului război mondial. Mărturii documentare 1914-1916. Il s’agit de plusieurs études écrites par des hommes politiques, diplomates et personnalités roumains, français, russes et anglais comme Constantin Diamandi, Maurice Georges Paléologue, Raymond Poincaré, Serghei Sazonov, Iuri Nikiforovici Danilov, David Lloyd George, William Robert Robertson et d’autres. On y mentionne aussi les ouvrages suivants : România în anii neutralităţii, par Constantin Nuţu, les volumes édités par George Cipăianu et Vasile Vesa, La présence française en Roumanie pendant la Grande Guerre et La fin de la première Guerre Mondiale et la nouvelle architecture géopolitique européenne, Ion Bulei, 1916 - Zile de vară. Reportaj istoric despre intrarea României în primul război mondial, et aussi les monographies intitulées Ion I.C. Brătianu, par Anastasie Iordache et Regele Ferdinand I „Întregitorul” (1914-1927), par Constantin I. Stan.
Entre les deux guerres mondiales, les historiens roumains ont élaboré des oeuvres intéressantes sur les relations avec la France et sur la participation de la Roumanie dans la guerre: Nicolae Iorga, Histoire des relations entre la France et les Roumains; Constantin Kiriţescu, Preludiile diplomatice ale războiului de reîntregire, dar şi Istoria războiului pentru întregirea României 1916-1919, Take Ionescu, La politique Etrangère de la Roumanie.
Un livre fondamental pour la période du première conflagration mondiale, qui s’occupe aussi du sujet des relations de la Roumanie avec les Alliés a été écrit par l’ historien américain Glenn E. Torrey. Il est composé d’une somme d’études comme: Romania and the Belligerants, 1914-1916; Irredentism and Diplomacy: The Central Powers and Romania, August-November 1914; Some Observations on the Sarrail Offensive at Salonika, August 1916; The Entente and the Romanian Compaign of 1916; Indiference and Mistrust: Russian-Romanian Collaboration in the Compaign of 1916; Romania Leaves the War: The Decision to Sign an Armistice, December 1917; Alexandru Marghiloman of Romania: A War Leader. Le même auteur a démontré un intérêt particulier pour la mission militaire française, intérêt reflechi dans le livre Henri Mathias Berthelot, Soldier of France, Defender of Romania. Les historiens français Jean-Noël Grandhomme, Michel Roucaud et Thierry Sarmant ont réalisé une édition critique des rapports du chef de la mission. Son titre est La Roumanie dans la Grande Guerre et l’ Effondrement de l’armée russe.On a employé aussi les oeuvres d’ Albert Pingaud, Histoire diplomatique de la France pendant la Grande Guerre, Les origines de l’Expédition de Salonique et L’Entente et la conduite de la guerre; de Pierre Renouvin, La crise européenne et la Grande Guerre, Les origines immédiates de la guerre et Primul război mondial, de René Moulin, La guerre et les neutres, John Keegan, The First World War; Michael Howard, The First World War.
Aucun ouvrage ne comprend pas toutes les trois étapes significatives, c’est à dire: la neutralité de la Roumanie, la période de la participation dans la guerre jusqu’au moment de la défection russe et la période de l’armistice de Focşani et de la paix de Bucarest. Ce thèse se propose une étude détaillée de toutes les trois phases.
Les sources inédites constituent la base essentielle de la thèse, mais on a utilisé aussi les sources édites. On a valorisé la bibliographie du problème.
L’ouvrage intitulé Relations politico – diplomatiques et militaires de la Roumanie avec la France dans la Première Guerre Mondiale tend de compléter la manque des recherches plus approfondies sur ce sujet. On a essayé à apporter beaucoup d’ aspects nouveaux concernant les sourses utilisées et concernant la méthode de l’abordation. On espere que les nombreux informations offerts par les documents des archives ont augmenté la valeur scientifique de notre démarche. On a utilisé beaucoup de matériel provennant des archives français : Archives du Ministère des Affaires Etrangères, de Quai d’ Orsay, Série Guerre, Sous - Série Roumanie, Sous - Série Balkans, Sous-Série Opérations Stratégiques - Militaires. Conférences, Série Paix et Série Papiers d’ Agents. On a consulté les archives militaires de Vincennes, Service Historique de l’Armée de Terre, les séries Cabinet du ministre, Conseil Supérieur de Guerre et Attachés militaires en Roumanie. On a accordé une attention spéciale aux documents des archives françaises, un peu employés. L’immense matérial des archives étrangères a été complété par le matériel des archives roumaines: les Archives Nationales de la Roumanie, les fonds La Maison Royale, Diamandi, Brătianu, Ferdinand, La Reine Maria et La Présidence du Conseil des Ministres et aussi les microfilmes concernant la France, la Belgique et l’Angleterre, les Archives du Ministère des Affaires Etrangères de la Roumanie, spécialement le fond Paris et les Archives Militaires de la Roumanie de Piteşti, spécialement le fond Grand Quartier Général. Le grand nombre de documents roumains nous a aidé à offrir un aspect complet à l’ouvrage.
On a ajouté les sourses édites, c'est-à-dire les collections de documents, bilingues, rédigées en français ou en roumain : Documents diplomatiques français (1871-1914), Documents diplomatiques concernant les rapports entre l’Autriche-Hongrie et la Roumanie : 22 Juillet 1914 - 27 Août 1916, 1918 la români. Desăvârşirea unităţii naţional-statale a poporului român et Documente străine despre români. On a procédé à une sellection des sources. On les a expliquées et interprétées.
On a beaucoup employé un autre type des sources édites, les mémoires roumaines et françaises. On y évoque Memorii par I. G. Duca, Memorii din timp de pace şi război, du général Vasile Rudeanu, Note politice écrites par l’ancien président du Conseil des ministres de la Roumanie, Alexandru Marghiloman, Mărturisiri par Radu Rosetii, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, par Constantin Argetoianu et aussi l’œuvre de la reine Maria, intitulée Povestea vieţii mele et aussi celle du premier ministre du pays en février et au début du mars 1918, le général Alexandru Averescu. Ses mémoires sont intitulées Notiţe zilnice din războiu.
On a accordé un rôle très important aux mémoires français. On a étudié les ouvrages des personnalités diplomatiques, politiques et militaires de la France pendant le conflit mondial. On a analysé Confesiunile unui bătrân diplomat ( l’edition en langue roumaine) par le ministre plénipotentiaire de la république française à Bucarest et puis à Jassy, le comte Auguste Charles de Saint - Aulaire, et aussi l’œuvre de l’ambassadeur de la France à Petrograd, Maurice Georges Paléologue, intitulée La Russie des Tsars pendant la Grande Guerre. Raymond Poincaré, le président de la France pendant la Première Guerre Mondiale a écrit Au service de la France, qui se réfère à la Roumanie et à ses rapports avec la France. On a pu comprendre les raisons de l’inaction de l’armée de Salonique dans les mémoires de son commandant, Maurice Sarrail. Le nom de ses mémoires est Mon Commandement en Orient. L’ouvrage de F. J. Deygas, Gloires et Misères de l’Armée de l’Orient 1915 -1919 est significatif. On mentionne aussi le livre du commandant – chef des armées français, Jacques - Joseph Joffre, Mémoires, l’ouvrage concernant la mission militaire française en Roumanie, General Henri Berthelot and Romania. Mémoires et correspondance, écrite par l’historien américain Glenn E. Torrey. On mentionne aussi Le drame roumain, par Victor Pétin, le chef de l’État Majeur du général Berthelot, Route sans horizon, par René Chambe, membre de la mission français d’aviation. L’originalité de la démarche scientifique a été donné par l’utilisation des sources inédites et édites, mais aussi par la méthode de l’abordation.
Notre thèse est partagée en six parties, une introduction, trois chapitres, des conclusions et des annexes. On a motivé la démarche scientifique, on a évoqué l’historiographie des relations franco – roumains , on a présenté les aspects essentiels de ces rapports.
On souligne le support considérable de l’empereur Napoléon III pour l’accomplissement de l’ union de 1859. Le XIX - ème siècle, l’opinion publique de la Roumanie a montré sa sympathie et son affection pour sa sœur latine. La défaite française dans la guerre franco – prussien de 1870 - 1871 a déterminé l’isolation diplomatique du pays. La France n’a pas été à même d’aider la Roumanie durant la guerre pour l’indépendance de 1877 -1878. Dans ces circonstances, la Roumanie a signé un traité d’alliance avec les Puissances Centralles en 1883. Si les rapports politiques entre la Roumanie et la France ont connu une période de déclin après cette année, on peut voir quelques progrès économiques. Pendant la deuxième guerre balcanique, le ministre de la république à Bucarest, Jean – Camille Blondel et la presse française ont encouragé l’intervention de l’armée roumaine a côté de la Serbie, contre la Bulgarie. Le deuxième conflit balcanique a représenté un moment très important dans la politique externe de la Roumanie, qui a commencé sa réorientation vers la France. Ce pays a insisté pour le respect du traité de paix de Bucarest. La France et la Russie ont essayé à écarter les dissensions territoriales entre Bucharest et Sophia.
Le premier chapitre est intitulé La Roumanie entre la France, la Russie et les tendances revisionistes de la Bulgarie ( 1914 – 1916). Le premier sous – chapitre concerne les démarches de l’Entente pour la normalisation des rapports entre les roumains et les bulgares pour la réconstitution d’un bloc des Etats balcaniques jusqu’au début de 1915. Le sous – chapitre intitulé La voie vers la guerre ( 1915 – august 1916). Les sections de ce sous – chapitre se réfère aux revendications du gouvernement Ion I. C. Brătianu relatives aux frontières reflechies dans les pourparlers avec la France et la Russie. On a présenté les relations de la Roumanie avec la France et L’ Empire des tsars dans le contexte du danger bulgare.
Le nom du chapitre suivant est La Roumanie entre la bienveillance de la France et le spectre ( la menace) de la défection russe ( août 1916 – septembre 1917). L’Entente n’a pas respecté les obligations assumées par les conventions d’août 1916. On a analysé l’impact des conséquences sur les relations politico – diplomatiques et militaires franco – roumains de la deuxième moitié de l’anné 1916. On a présenté la position de la France concernant la possibilité de l’évacuation de l’armée, de la population et des autorités roumaines dans la Russie. On a apporté de nouveaux informations au sujet de la réorganisation de l’armée roumaine et les premiers indices de la défection russe. On a écrit sur les conférences des Alliés dans la Première Guerre Mondiale et les problèmes balcanique et roumain.
Le dernier chapitre s’intitule La voie vers l’armistice et la paix séparée avec les Puissances Centralles. L’attitude de la France. On a étudié quatre moments essentiels: les rapports avec la république française avant l’ armistice de Focşani; les événements compris entre la conclusion de l’armistice et la démission du gouvernement de Ion I. C. Brătianu; les relations du cabinet conduit par le général Alexandru Averescu avec les Alliés et l’ activité du gouvernement dont le premier ministre était le général Alexandru Marghiloman.
Les conclusions comprennent les aspects essentiels présentés dans la these et les résultats de la recherche. Les annexes comprennent des photocopies des documents provennant des archives françaises et quelques documents roumains. Le premier chapitre est une contribution historiographique originale. On a apporté beaucoup d’informations nouveaux. La manière de traiter le sujet est complétement nouvelle. On a essayé de mettre en lumière le rôle de la région balcanique dans la guerre mondiale, dans le contexte des négotiations pour l’adération de la Roumanie à l’Entente. La zone balcanique a présenté une importance particulière par sa position géografique et stratégique. Les deux grandes alliances de la Première Guerre Mondiale ont fait des efforts pour attirer les pays de Balkans, spécialement la Roumanie et la Bulgarie. Le but poursuivi par la France et la Russie était le ralliément de toutes les deux à l’Entente. On a décrit les tentatives de l’Entente pour la normalisation des rapports entre les cabinets de Bucarest et de Sophia et pour la création une alliance des Etats balcaniques sous l’égide du Paris et du Petrograd. La réconciliation roumaino – bulgare représentait la condition fondamentalle de la réussite de ce projet. La France et la Russie désiraient obtenir le support des tous les Etats neutres d’Europe de sud – est et de Balkans: la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce et la Turquie. La mission de l’Entente s’annonçait très difficile parce que après le deuxième conflit balcanique les relations des roumains avec les bulgares étaient tendus et froids. Après le traité de paix de Bucarest de 1913, la Bulgarie mécontente a montré des tendances revisionistes évidentes. La domination roumaine sur Cadrilater et le statut de puissance régionale du Royaume Roumain irritaient le cabinet de Vasil Radoslavov. Par ses démarches nombreuses et insistantes pour le ralliement de la Roumanie et d ela Bulgarie à l’Entente, la France et la Russie désiraient obtenir un considerable apport militaire, économique et démographique. On a analysé en détail ces démarches françaises et russes. Les promoteurs ont été Téophile Delcassé, le ministre des affaires étrangères de la république française et Serghei Sazonov, son homologue russe. Mais pour le succès du bloc balcanique chaque gouvernement devait faire quelques concessions territorialles dans le service des ses voisins. Par exemple les autorités de Bucarest devaient consentir à la cession du Cadrilater pour Bulgarie, la condition essentiele d’un modus vivendi. Le Cadrilater était l’élément principal des dissensions. Il y avait aussi des raisons de discorde entre la Serbie et la Bulagrie et entre la Bulgarie et la Grèce au sujet de la Macedonie. Ni la Roumanie, ni la Serbie ou la Grèce n’ accéptaient pas l’idée de la concessions en faveur de Sophia. Les démarches de l’Entente ont echoué et le projet prévu n’a pas réussi. Les intérêts nationales de chaque puissance étaient plus importants que les objectifs collectives. Le premier ministre de la Roumanie a refusé céder aux bulgares le sud de Dobrogea. Il a gardé sa liberté d’agir, très importante pour la sécurité de son pays.
Les documents contiennent des informations contradictoires concernant l’attitude de la Bulgarie dans le cas de l’ intérvention roumaine à côté des Alliés. Le gouvernement roumain était inquiet en ce qui concerne son voisin méridionale. Les projets du cabinet de Radoslavov était toujours inconnus.
Dans la section suivante de la thèse on a mis en évidence le problème des Detroits Bosfor et Dardanele, de la ville de Constantinopol, les objectifs de guerre de la Russie. La France et l’ Angleterre étaient d’accord avec la cession de ces positions stratégiques, mais elles ont décidé de garder un secret absolu. Elles ne voulaient pas l’ éloignement iréversible de la Roumanie.
On a étudié les revendications territorialles de l’Etat roumain dans la section suivant de l’ouvrage. La Roumanie désirait obtenir les provinces de la monarchie de l’Autriche Hongrie habitées d’une population roumaine. La France a joué le rôle d’intermédiaire dans le cadre des pourparlers russo-roumains au sujet de futures frontières de la Roumanie. Les pourparlers ont été très difficils et longs.Le premier ministre de la Roumanie a insisté pour obtenir des frontières naturelles, c’est à dire le rivière de Prut à l’est, en Bucovine, Tisa à l’ouest et le Danube dans la région du Banat. Les autorités roumaines refusaient de s’engager en guerre avant de recevoir des garanties fermes de la part de la Russie et des autres pays de l’Entente au sujet des territoires revendiqués. Conscients de la volonté ferme du gouvernement roumain de ne pas renoncer à ses revendications liées aux frontières, les ministres français, russe et anglais à Bucarest sont tombés d’accord sur le fait qu’il était préférable de ne pas risquer d’ éloigner la Roumanie. Ils ont ainsi consenti à discuter la question des kilomètres carrés sollicités par la Roumanie. La décision des trois représentants diplomatiques a été de conditionner ces revendications d’une collaboration immédiate de la Roumanie. Le printemps de 1915, suite aux suggestions reçues de la part de Maurice Paléologue, le ministre de la France à Petrograd, la Roumanie devait recevoir la Bucovine le long de Siret et la partie du nord – est du district de Torontal, dans le Banat.
En mai 1915, le gouvernement roumain a décidé de recourir à une stratégie diplomatique afin de détourner l’intérêt de la Serbie du Banat. Il a annoncé qu’il était prêt à céder la ligne Dobrici – Balcic en faveur de la Bulgarie, essayant ainsi de restreindre les prétentions de ce pays sur la Macédonie. Etant donné cette compensation, la Serbie renoncerait à ses revendications sur le Banat. Les milieux diplomatiques français plaidaient pour l’entrée d ela zone de Cernăuţi sous l’autorité de la Roumanie. Maurice Paléologue a recommandé à Sazonov de pousser les concessions jusqu’à leur limite dernière et d’admettre le Prout comme frontière en Bucovine. La Russie, a consenti à ce que la Roumanie reçut la plus grande partie de la Bucovine, avec la ville de Cernăuţi, ayant pour la frontière la ligne de Prout. Elle admettait aussi l’extension de la Roumanie dans le comitat du Maramureş jusqu’ à la Tisza. Quant à la partied u sud – oust du Torontal, qui à l’avis unanime des Alliés devait revenir à la Serbie, elle allait constituer l’objet d’un accord ultérieur direct entre la Roumanie et la Serbie. Les puissances devaient bénévolement aider à la conclusion de cet accord. En échange de ces concessions, la Roumanie devait entrer en action contre l’ Autriche – Hongrie dans un délai de cinq semaines à partir du moment où cette proposition serait transmise à Brătianu.
Après des contacts, discussions et pourparlers qui s’étaient prolongés durant environ quatre mois, les demarches insistantes de la diplomatie roumaine en vue de la reconnaissance des droits de la Roumanie sur les territoires et les frontières revendiqués portaient fruits. La France est intervenue en qualité de médiateur dans les pourparlers roumano – russes au sujet des limites territoriales de l’Etat roumain. Dans cette question, la France a fait de son mieux pour concilier les points de vue et les positions divergentes des gouvernements de Bucarest et de Petrograd.
La dernière section du premier chapitre aborde les relations de la Roumanie avec la France et la Russie dans le contexte du danger bulgare. On a employé la même méthode, en tennant compte toujours de l’attitude adopté par la Bulgarie. L’automne de l’année 1915, la Russie se montrait plus favorable aux intérêts de la Bulgarie. Cette attitude va déterminer la prolongation de la neutralité roumaine. Les offres de l’Entente pour la Bulgarie, c’est à dire Cavala, Macédonie et Cadrilater ont été faites quand ce dernier pays avait déjà des pourparlers secrets avec les Puissances Centralles. Le cabinet roumain a réiteré aux ministres des Alliés sa décision ferme de conserver la liberté d’action de son pays. Il a nié les bruits concernant un engagement roumaino – bulgare au sujet de la non- agression mutuelle. D’autre part, l’Entente a fait de son mieux pour que la Roumanie évite une attaque bulgare contre la Serbie.
Le but essentiel des autorités de Bucarest était l’évitement de la guerre sur deux fronts. L’armée roumaine n’était pas préparée pour une telle experience. C’est pourquoi Ion I.C. Brătianu a conditionné l’intervention de la Roumanie dans la conflagration de la réalisation d’une action énergique de l’Entente, qui devait être dirigé contre la Bulgarie. L’initiative russe d’envoyer des troupes dans la Serbie a été approuvée par la France et par l’Engleterre. Mais en novembre 1915, le gouvernement roumain s’est opposé au passage des armées russes sur son territoire. Les autorités roumaines se craignaient pour que l’integrité territoriale du pays ne soit pas affectée. Les Alliés ont promis à la Roumanie protection contre une possible attaque de la Bulgarie. L’armée du général Maurice Sarrail, qui se trouvait à Salonique avait comme mission le declenchement d’une offensive, attirant une grande partie des forces bulgares. Les russes devaient intervenir en Dobrogea pour faire inutile l’action du reste de l’armée bulgare. L’été de 1916, à la veille de la conclusion des conventions politiques et militaires avec l’Entente, le gouvernement roumain a insisté pour que les Alliés ne l’obligent pas à déclarer guerre ni à la Bulgarie, ni à l’Allemagne ou à la Turquie. La Roumanie a differé le moment de l’entrée dans la guerre mondiale parce que la menace bulgare était toujours vive. L’Entente a admis que l’attaque principale de l’armée royale fût orientée vers le nord, vers la Transylvanie, en vue de la libération des territoires roumains de l’Autriche – Hongrie. Il s’agissait de l’objectif declaré de l’intervention roumaine. La convention politique a contenu une stipulation concernant la conclusion de la paix générale ou séparé conjointement et en même temps. La Roumanie a obtenu les mêmes droits comme les puissances de l’Entente pour la négotiation de la paix et à la conference de la paix. Quant à la convention politique, l’Armée de l’Orient de Salonique s’obligeait de commencer son action huit jours avant de l’intervention roumaine. Sarrail et son armée devaient retenir les forces bulgares et enchaîner leur liberté d’action. Les Alliés devaient garantir un débit journalier de 300 de tonnes de matériel de guerre et munitions. La Russie devait envoyer trois divisions en Dobrogea. Mais la Russie a réussi à obtenir en secret l’accord de la France lié de l’examination future des promissions faites à la Roumanie. Cet accord conférait le pouvoir de decision aux grandes puissances.
Le chapitre suivant aborde l’évolution des relations de la Roumanie avec la France entre l’été de 1916 (août) et le début de l’automne de 1917, à la veille de l’effondrement complet du front russe. Il faut qu’on souligne le moment défavorable de l’intervention roumaine. L’offensive du général Alexei Brusilov a cessé et les bulgares ont été plus rapides que l’armée alliée du Salonic en declenchant une attaque surprenant. Les défaites de l’armée roumaine ont determine Le Grand Quartier Général roumain de modifier le plan de campagne établi. La mésure a été approuvée lar la France, qui va procéder à nouvelles démarches auprès de la Russie pour qu’elle expédie d’autres forces en Dobrogea. Il s’agit d’une période quand les rapports roumaino – français étaient froids, une cause de cette situation étant la manqué de l’action de l’Armée de l’Orient. Les conséquences ont été néfastes pour la Roumanie, qui risquait d’être complétement envahie par les bulgares. L’appui russe promis risquait à arriver trop tard, donc la capitale était elle – même menacée. La correspondence de Sarrail annonçait dans la première décade du septembre 1916 seule la préparation de l’offensive. Une date exacte pour son réalisation n’ était pas établie. La confiance des roumains dans les français pouvait disparaître. La sympathie pour la France a déterminé le premier ministre, Ion I. C. Brătianu d’accuser la Grande Brétagne, à son avis, plus coupable que la France pour la situation délicate de la Roumanie. Les anglais s’étaient opposés à l’expédition de Salonique. Le gouvernement de Bucarest essayait à sauver les apparences mais l’opinion publique de la Roumanie identifiait la France avec l’ Entente toute entière. L’expédition de Salonique incombait à la France. Les pays de l’Entente, spécialement la France, intéressés des opérations militaires sur le front roumain, ont fait des efforts pour l’aider.
La coopération militaire des roumains avec les russes a été défectueuse. Il y avait beaucoup de dissensions. Le support militaire et matériel de la Russie n’a été pas suffisant. La France a proposé la délimitation des zones des opérations: l’une occupée par les troupes russes dans la Dobrogea et dans la Moldavie, conduite par le général Beleaev, et l’autre sous le contrôle du général Berthelot, qui dirigeait toutes les services de l’armée roumaine. La dérobade de quelque stipulations de la convention militaire, la mauvaise préparation des troupes, la dotation insuffisante et la faible qualité du commandement des quelques unités ont déterminé le colapse de l’armée roumaine et la nécessité de la retraite dans la Moldavie. Plusieurs fois la diplomatie française a montré bienveillance pour la Roumanie, mais la Russie à peine est venue au secours de la Roumanie et de son armée. On a parlait d’une attitude prémédité des autorités russes, spécialement du Commandement russe, qui a montré indifférence pour le sort de son alliée.
La deuxième moitié de l’année 1916, les relations de la Roumanie avec la France concernent des questions liées à l’Armée de l’Orient. Les démarches de la France auprès des autorités russes ont amélioré la collaboration roumaino – russe. La mission militaire française, dont le commandant a été le général Henri Berthelot, a joué un rôle important dans la détente des rapports militaires entre la Roumanie et la Russie.
En 1917, jusqu’à l’automne, à la veille de la défection russe, l’un des principaux aspets des relations politiques, diplomatiques et militaires entre la Roumanie et la France a été le problème de la réconstitution et de la réorganisation de l’armée roumaine et la possibilité d’aller en Russie en vue de ce processus. On a abordé minutieusement cet aspet. On a mis en évidence le rôle primordial de la mission de Berthelot. Les malentendus entre les roumains, les français et les russes ont affecté de nouveau la qualité de la coopération. Les russes avaient la prétention d’imposer aux autorités roumains l’endroit de la réorganisation des troupes. Ils voulaient la subordination de l’armée royale. Mais le roi Ferdinand de la Roumanie et la mission militaire française ont justifié avec de nombreux arguments la nécessité de la réorganisation sur le sol national. Seulement dans le cas de force majeure, elles vont passer en Bassarabie. Les arguments du général Berthelot étaient d’ordre matériel, moral et politique, comme la difficulté de l’instruction, la découragement de l’armée dans un pays étranger, le sentiment de crainte de la population roumaine à l’adresse de la Russie. Le but de la Russie était la limitation des attributions de la mission de Berthelot. Donc, la Russie a envoyé une mission militaire similaire, dont le chef était le général Mihail Beleaev. Il a fait des propositions inacceptables comme la suppression du Grand Quartier Général roumain et son assimilation dans le cadre du Grand Quartier Général russe.
Les français ont demandé l’évacuation d’une partie de la population civile dans la Russie, les russes insistaient pour le départ de l’armée roumaine. A la suggestion française, le gouvernement roumain a repoussé la proposition tsariste et l’armée roumaine a pu conserver son indépendance et son identité.
Les rapports du général Berthelot ont mis en évidence les conditions difficilles de la réorganisation de l’armée roumaine, la situation sanitaire très précaire, l’état physiologique deplorable, comme une conséquence de la manque de l’alimentation, les épidemies nombreuses, la grande incidence de la mortalité. Les russes n’étaient trop intéressés de l’amélioration le problème de l’alimentation de l’armée royale roumaine. Le projet roumaino – français relatif à la création des troupes des volontaires a échoué. Il s’agissait des émigrants roumains qui vivaient dans les Etats Unis de l’Amérique et des prisonniers de nationalité roumaine qui avaient lutté dans l’armée de l’Autriche – Hongrie.
Après la révolution de Russie de février 1917, on peut voir des agitations pacifistes, des tendances anarchiques ou même contre la dynastie royale de la Roumanie. Les milieux diplomatiques et militaires de la France en étaient inquiets. L’Entente devait combattre par tous les moyens la propagande allemande. La confiance que les diplomats et les officiers français inspiraient à la population civile constituait un important avantage des Alliés. L’été de l’année 1917, grâce à la réorganisation ample et à l’instruction serieuse, accomplies par la mission militaire française, l’armée roumaine a été capable de réaliser les eclatantes victoires de Mărăşti, Mărăşeşti et Oituz. Malheureusement, la Roumanie n’a pas pu en exploiter les résultats. Les raisons de cette réalité étaient indépendantes de sa volonté. Les troupes russes étaient dominées par le désordre et par l’anarchie de plus en plus.
Les conférences interaliées de la première guerre mondiale se sont proposées l’appui des fronts balcanique et roumain mais les résultats obtenus n’ont pas été satisfaisants. On a essayé à apporter beaucoup d’éléments nouveaux grâce aux documents nombreux trouvés dans les archives diplomatiques françaises, Série Guerre, Sous – Série Opérations Stratégiques – Militaires. Conférences. On a y discuté le problème de l’Armée de l’Orient, qui aurait dû attaquer les bulgares huit jours avant de l’intervention de la Roumanie. Mais les informations recevus par le gouvernement roumain sur la capacité combative des troupes du Sarrail n’étaient pas réels. Il s’agissait d’une question intentionnellement faite ou d’une erreur regrettable. Le nombre des militaires qui recevaient une ration n’était pas égal avec le nombre des combattants. Le matériel de guerre de l’armée de Sarrail était insuffisant. Il y avait aussi de nombreux problèmes alimentaires et des épidemies.
L’interval temporel écoulé entre la conclusion de l’armistice avec les Puissances Centralles et le moment de la paix de Bucarest ( mai 1918) fait l’objet du dernier chapitre. Les relations franco - roumains ont été trop tendus. La France et les autres alliés ne comprennaient pas ou ne voulaient pas comprendre la situation désespérée de la Roumanie, qui se trouvait dans l’impossibilité practique de continuer la lutte. Les Alliés exigeaient de nouveaux efforts militaires. Les autorités roumaines ont signé l’armistice de Focşani de 9 décembre 1917 sous la pression des circonstances. L’armée roumaine et l’armée russe luttaient sur le même front et les soldats russes refusaient à combattre. Le cabinet de Ion I. C. Brătianu a présenté officiellement l’armistice comme une acte exclusivement militaire. Le gouvernement roumain a précisé que l’armistice n’avait eu aucune caractère politique. Confronté aux pressions des puissances alliées et associées et aux celles des Puissances Centralles, le gouvernement Brătianu a donné sa démission.
Le nouveau cabinet avait le général Alexandru Averescu comme premier ministre. Mais il s’agissait d’une nouvelle étape vers la paix séparée. Ce gouvernement a fait des efforts en vu de la conservation de la solidarité avec l’Entente.La situation très difficile de la Roumanie avait été déterminé par la conclusion de l’armistice et puis de la paix séparée par la Russie soviétique à Brest – Litovsk (mars 1918). De même, Rada (le gouvernement provisoire de l’Ukraine a fait paix avec les Puissances Centralles. Donc, l’encerclement du Royaume roumain était complet. Le gouvernement conduit par le général Alexandru Marghiloman a assumé la mission de la conclusion du traité de paix. Néanmoins, les ministres plénipotentiaires des pays de l’Entente et une mission militaire française dont les membres ont été sélectionnés d’entre les membres de la mission du général Berthelot ont continué leur activité dans la Roumanie.
L’armistice de Focşani et la paix de Bucarest ont été de véritables actes de salut national. Les ministres de l’ Entente dans la Roumanie ont entendu l’état de choses très précaire et ils ont essayé à attirer l’attention sur cet aspect. Les ministres alliés à Jassy ont admis que la Roumanie avait assume toutes ses obligations. Le gouvernement français, le moins coupable pour la situation de la Roumanie, sera le seul qui va approuver et compléter explicitement cette déclaration. Le ministre français des affaires étrangères, Stephen Pichon a affirmé que tous les engagements pris à l’égard de la Roumanie à l’occasion de son intervention dans la guerre seraient gardés. Mais la Roumanie n’avait pas respecté l’une des articles de la Convention politique de 1916, c’est à dire l’article concernant la conclusion de la paix conjointement et en même temps que les autres signataires. La Roumanie devait obtenir l’anulation des traités de Buftea et de Bucarest. Le texte finale du Traité de Bucarest, signé le 7 mai 1918, a été ratifié par le Parlement roumain. Aucun représentant diplomatique de l’Entente et aucun représentant des États neutres n’a pas participé à la séance d’ouverture de la session du Parlement. Il s’agissait d’une protestation contre les conditions de la paix. Le roi Ferdinand n’a jamais approuvé le traité de paix qui n’a été jamais effectivement appliqué.
Le 10 novembre 1918, la Roumanie est intervenue de nouveau dans la conflagration. Donc elle a fait partie de l’alliance vainqueure à la fin de la guerre.

marți, 23 iunie 2009

Aspects of Romanian -French relations before the First World War

The relations between Romania and France became intense in the nineteenth - century, when the local aristocrats used to send their sons to study in France. These young men will later form the intellectual and political elite of Romania. On the other hand, they will act to support the Romanian national interests. We must also mention the memoirs sent by the National Party of Wallachia and Moldavia, which requested French assistance for the modernization and emancipation of Romanian Principalities.
It is consistently stressed the contribution of Emperor Napoleon III for the achievement of the Union between Wallachia and Moldavia in 1859. Between 1859 and 1866, the great man of state helped Romanian Principalities. The support France offered generously to Romania enjoyed high - impact on public opinion from Romania in the end of the nineteenth century and in the beginning of the next century. Romania did not hesitate to express its feelings of sympathy and affection for France, the most important country of the Western Europe.
The strong influence of French culture,felt since the nineteenth century has prevented the preeminence of the Russian culture. Until the 70’s of the nineteenth century, various relationships with France have ceaselessly developed , the situation has unfortunately changed after the French - Prussian War of 1870 - 1871. The failure of France had as a consequence the diplomatic isolation of the country. Because of its traditional policy of preservation of the integrity of the Turkish Empire, France has not any longer been able to support Romania during the war of independence, in 1877 and 1878. The Deadlock occurred in French–Romanian relations is undeniable. Romania has agreed to sign the treaty of alliance with the Central Empires in 1883. The Romanian antipathy against the Russians was mutual, and Romanians, who were less strong, felt threatened by the greatest and most powerful state of the East, the Empire of tsars. An elementary prudence was the main reason for that King Carol I decided an alliance with Central Empires, searching for safety and protection . The political influence of France in Romania was undeniably in decline after this landmark date but there were some financial, industrial and banking progresses thanks to French diplomats accredited in Bucharest. However, the French capital was limited at the beginning of the twentieth century if we think of German capital.
Historical precedents have weakened Romania’s trust in the Empire of Tsars. There were cold and tense relations between the two countries. France approached Russia at the beginning of the twentieth century. Paris began to ask for an improvement of the relations between the Romanian Kingdom and Russia. This was the condition of closer relations between Paris and Bucharest.
At official level, Romanian - French relations had difficult moments at the end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century. But the situation presented quite differently concerning the Romanian population. The Romanian people has expressed unconditional solidarity with its bigger latin sister, France. One can think only of the attitudes of public opinion and press from Romania concerning the French defeat in 1871. Immediately after the creation of Entente, an alliance composed by France, Russia and England, French diplomacy has established as a purpose to attract the neutral countries and those which were members or were found in the sphere of the rival camp, namely the Triple Alliance.
New manifestations of sympathy for France took place in the years 1909 and 1910, when French tourists from Île de France visited Romania. Then there were large floods in the region of Paris. After 1912, cultural, academic and political relations became closer. The mayor of Paris, Felix Roussel and the Chamber of Deputies president, Paul Deschanel visited Bucharest. A new breath regarding academic and intellectual relations has been given by the foundation of Franco – Romanian University Alliance in Paris, bringing together professors and students from both countries.
France will give up preserving the integrity of the Turkish Empire. The alliance with Russia was more valuable than the economic interests of the state in this region. Balkan crisis of 1912-1913 was the beginning of a new era in the evolution of Romania's relations with France. The clues of affinity and mutual interests were irrefutable. That is why Vienna and Berlin were very anxious and their alliance of 1883 with the Romanian Kingdom was endangered. Certainly that France also wanted to attract Bulgaria, not only Romania. It is the reason that Paris has adopted a more reserved attitude regarding the territorial disputes between the Romanian government and Sofia. The French have advised Romanian authorities to use moderation concerning the contentious issue with Bulgaria. Instead, Romania asked for a great support of the France. French Republic had to sustain the territorial claims of Romania. France has avoided to take any commitment. The block of the Balkanic states - which came out victorious in the conflict from this zone and whose member was Bulgaria - had been created under the patronage of Czarist Empire. The latter was the ally of France. In such circumstances, the countries that composed Balkanic alliance could be attracted by the Entente side, which in fact constituted the main goal of France. So, France was not able to fully support the Romanian Kingdom, because it would be risky to push Bulgaria to the side of Austro - Hungarian monarchy and to indispose Russia. On 1 April 1913, the conference of ambassadors opened in the capital of Russian Empire. It tried to find a settlement of territorial disputes between Romanian and Bulgarian governments. The representative of France, Téophille Delcassé suggested an agreement which provided the cession of Silistra to Romania. France intended to provide satisfaction concerning Romanian wishes. But it also attempted not to bring prejudices to fundamental interests of Bulgaria. Between Romanian Kingdom and Bulgaria there was a bitter competition for the preeminence in the Balkanic zone.
On the eve of the second Balkanic war – a confrontation between opposed Bulgaria and its former allies, namely Serbia and Greece - the French Republic has tried to reconcile opposing points of view of Bucharest and Sofia. At the beginning, France has recommended to Romanian authorities a position of strict neutrality. Romania's intervention by the side of one of the two belligerents could compromise the Balkanic block. Subsequently, however, the plenipotentiary minister of France in Bucharest will insist on the intervention of the Romanians in favour of Serbia. Taking into account that Bulgaria enjoyed the protection of the Double Monarchy, Romania's alliance with Serbia during the Second Balkanic conflict could represent an offence for Austria - Hungary. French press welcomed the Romanian military intervention and the peace concluded at Bucharest on 10 August 1913. This treaty of peace enjoyed the approval of France. Alexandru Emil Lahovari, Romania's diplomatic representative in Paris insisted on the observance of the treaty by the Great powers.
Romania has become after 10 August 1913 the most important power in the Balkan area, France supporting Romanian policy even against a few Russian points of view.
The Second Balkanic War generated the reorientation of Romanian foreign policy. Romania approached French Republic and this was an undeniable fact. France strived to improve Russian - Romanian relations. Taking into account the French insistences, Russians have abandoned the idea of revising the peace from Bucharest of 1913. But there were permanent frictions between Bucharest and Sofia because of territorial clauses of the treaty which had given Cadrilater ( namely the Southern Dobrogea) , to Romania.
Since 1914, the year of the outbreak of World War I, the relations between France and Romania have become closer and closer. Not incidentally, on 17 January 1914, the diplomatic representative of France in Bucharest, Jean - Camille Blondel realized that all members of the new liberal government of the Romanian Kingdom, excepting the Minister of Finance Emil Costinescu, had studied in French universities. Ion I. C. Brătianu was prime – minister of the new Romanian cabinet. Particularly important was the fact that the new minister of the Foreign Affairs, Emanoil Porumbaru was a friend of French Republic. In early 1914, Romania has become an important stake in the competition between the two great alliances, the Entente and Central Empires.
In the first half of 1914, there was a real intensification of economic, cultural, academic, political ties between Romania and France. The words of President of the Council of Ministers of France, Gaston Doumergue are relevant: "I know that Romanians love us and we ask only to become closer to each other. I do not see why we will not be able to intensify relations, giving them a political character. " On the other hand, France had not to leave Romania isolated, to become vulnerable to new diplomatic assaults of the Central Empires. Romanian Kingdom had to be sure of the French and Czarist aid for the perpetuation of Balkanic stability..
The visit of the tsar Nicholas II which has taken place in Constanţa on 14 June 1914, only one month before the First World War, has been a significant step to the improvement of the Romanian – Russian reports. The French diplomacy had an important role. It considered reconciliation between the two states an essential precondition to any Romanian adhesion to the camp of Entente. The political circles from Paris saluted this visit. So, immediately before the outbreak of the First World War, Romania approached France, and the same time it was far from its former ally, the block of Triple Alliance. The next two years of armed neutrality brought the inevitable - Romania's entry into the war alongside the Entente. The words of Gaston Doumergue deserve stressed in this context: "Romania is close to our hearts: she has our sympathy. But all have to know that we have the same interests. [...] It is certainly an identity of the feelings, of the cultures, of the aspirations which led Romania to make the decision in favour of Entente ".

sâmbătă, 6 iunie 2009