miercuri, 28 noiembrie 2012

Apariţii editorialeAnuarul Institutului de istorie Orală (A.I.O.), XI; Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca

http://institute.ubbcluj.ro/iio/files/public/AIO/AIO_11_editat.pdf

Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, nr. 2/ 2012

http://www.istoriecraiova.ro/wp-content/uploads/2012/07/2012_2-ANALE-ISTORIE-PDF.pdf